תקנון

תקנון שימוש באתר
 1. מבוא
  1. חנות חיננילי הינה אתר וירטואלי המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל (להלן - "האתר").
  2. רק אדם המקיים את הוראות סעיף 2 להלן, רשאי לעשות שימוש באתר (להלן - "המשתמש").
  3. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, לרבות רכישה טלפונית המתייחסת למוצרים ולשירותים אשר פורסמו באתר.
  4. כל הכותרות בתקנון זה הינן לצורך הנוחות ואין בהן כדי לשמש לפרשנות התנאים המופיעים בתקנון זה.
  5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 2. המשתמש
  1. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר בעל כשרות משפטית לביצוע הפעולות אותן הוא מבצע באתר.
  2. המשתמש מצהיר כי קרא תקנון זה בעיון, וכי ידוע לו כי קריאת התקנון והבנת הכתוב בו הם תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  3. המשתמש מצהיר כי הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת וכי הוא בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המנויות להלן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, ישראכרט בע"מ.
 3. הגבלת אחריות
  1. כל התמונות באתר הם להמחשה בלבד. יתכנו סטיות צבע בין תצוגת המסך לבין המוצר במציאות, כיוון שתצוגת הצבעים משתנה בין מסך למסך.
 4. ביצוע הרכישה באתר
  1. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים נכונים ומדוייקים, הכוללים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
  2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
  3. השלמת הליך המכירה מותנית באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
  4. אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו, אלא לאחר שהתמלאו תנאי ס"ק 3.3 דלעיל.
  5. פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת הסליקה ולא יישמרו על ידי האתר.
 5. טופס גילוי
  1. לאחר ביצוע העיסקה יישלח למשתמש טופס ובו יפורטו שם העוסק של האתר, מספר הזהות שלו, כתובתו, תכונות המוצר, המחיר ותנאי תשלום, מידע בדבר זכות הביטול וכיצד לבצע ביטול עסקה, שם היצרן, ארץ ייצור, תנאי אחריות למוצר, תנאים נוספים החלים על העסקה.
  2. במידה והטופס לא הגיע למשתמש, יודיע המשתמש לאתר על כך ללא דיחוי.
 6. משלוחים ואספקה
  1. האתר מבצע משלוחים לכל חלקי הארץ.
  2. המשתמש יוכל לבחור בין משלוח בדואר רשום אשר יבוצע תוך 14 ימי עסקים, ובין משלוח באמצעות שליח, אשר יבוצע תוך 5 ימי עסקים.
  3. המשלוח יבוצע לפי פרטי המשתמש כפי שסופקו על ידו. האתר אינו נושא באחריות לכל עיכוב ו/או מניעה בביצוע האספקה בשל פרטים שגויים ו/או בשל בלתי מדוייקים ו/או חסרים.
  4. במשלוח בדואר רשום ליישובים מעבר לקו הירוק המשלוח יגיע לסניף הדואר הקרוב בהתאם למדיניות דואר ישראל.
  5. מחיר המשלוח יוצג למשתמש לפני באספקה התשלום בקופה, בהתאם להזמנתו, והוא תקף רק לרכישה אשר בוצעה מיד לאחר מכן.
  6. בקיבוצים ובמושבים אשר בהם קיים דואר נע, המשלוח יגיע למזכירות ויתכנו עיכובים, של עד __ ימי עסקים.
  7. בתקופות הסמוכות לחגי ישראל ובחגי ישראל ייתכנו עיכובים קלים של עד __ ימי עסקים. חובת המשתמש ליצור קשר לפני הקנייה לבירור מועד האספקה.
  8. מועדי האספקה כפופים לכח עליון ו/או למניעה שאיננה תלויה באתר, ובלי לגרוע מכלליות האמור: בעת מלחמה, פעולת איבה, טרור, אירוע טבע, שביתה, השבתה, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, ובכל מקרה בו יתרחשו אירועים לא צפויים שאינם בשליטתו הבלעדית של האתר.
 7. מדיניות החזרת מוצרים
  1. הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים אותם רכש באתר בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981, ובהתאם לתקנות אשר תוקנו מכוחו.
  2. לא תבוצע החזרה והחלפה של פריטים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.
  3. לא תבוצע החזרה והחלפה של מוצרים פסידים.
  4. בהחזרת מוצר שנרכש באתר או בטלפון (לא כולל מכירה של מוצר אשר נרכש פנים אל פנים) המשתמש רשאי לבטל עיסקה בכתב בתוך 14 יום ממועד האספקה בתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש כל שהוא.
  5. לאחר ביטול העיסקה בתנאים האמורים בסעיף 6.4 דלעיל, ולאחר שהמוצר יושב לידי האתר בכתובת "חיננילי", חספין, ד.נ. רמת הגולן 1292000, כשהוא תקין באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, ישיב האתר בתוך 7 ימים את מחיר המוצר ששולם על ידי המשתמש (ללא מחיר המשלוח), בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  6. החזרת התמורה, תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום. היה התשלום בכרטיס אשראי, יזוכה  כרטיס האשראי של הלקוח.
 8. סמכות מקומית והדין החל
  1. בכל סכסוך ו/או תביעה ו/או חילוקי דעות בנוגע לשימוש באתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מחלוקת בין האתר למשתמש לגבי רכישת מוצר מהאתר ו/או משלוח מוצר ו/או אספקת מוצר ו/או ביטול עיסקה ו/או השבת מוצר ו/או החלפתו ו/או השבת מחיר מוצר לאחר ביטול עיסקה ו/או כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או מהמוצרים הנמכרים בו תהיה לבית המשפט בקצרין בלבד סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.
 9. פרטיות
  1. פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת הסליקה של כרטיסי האשראי, ואינם נשמרים באתר.
  2. יתר פרטי המשתמש יישמרו על ידי האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
  3. בהסכמתך לתקנון זה הינך מאשר לאתר לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר האתר ומוצריו.
 10. הוראות כלליות –
  1. האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  2. המשתמש מתחייב לבדוק את תנאי האתר בטרם ביצוע כל רכישה, ולא תהיינה לו כל טענות בגין שינוי תנאי התקנון.
  3. לאתר זכות לקבוע את המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באמצעות האתר, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  4. בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הדבר נעשה לצורך נוחות, וחל גם על נקבה במשתמע.
 
 
 
1. מבוא
1.1 חנות חיננילי (להלן "האתר"), הינו אתר וירטואלי לציבור הגולשים ברשת האנטרנט בישראל.
1.2 כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה ב"אתר" הינו מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. היה והינך לא מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, הינך נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה.
תנאי השתתפות.
1.3 רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת .חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

2. פרטי משתמש
2.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום
2.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר
2.3 .פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים יישמרו במאגר החברה

3. תשלום ואספקה
3.1 המחירים ב"אתר" כוללים מע"מ.
3.2 אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי משלוח אשר מופיע במשלוחים באתר.

4. תנאים נוספים
4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון אשר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית ה"אתר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה .
4.3 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר , הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית
4.4 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים מעת לעת, כשהמחיר הקובע הוא המחיר ברגע ההזמנה
ט.ל.ח
4.5 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם חיננילי (ה"אתר").

5. הצהרת פרטיות
5.1 המידע אשר אנו מקבלים מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שהלקוח יוכל להזמין מוצרים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. אנחנו מתחייבים להגן על מידע זה על מנת שלא יגיע למקורות שונים העלולים להשתמש בו לטובתם האישית. כל מה שנכנס למאגרנו, נשאר במאגר, רק מידע של כרטיסי האשראי והכתובת מגיע לחברות החיוב, חברות האשראי, על מנת לבצע את העסקה, הכתובת מגיע לחברת או לחברות השילוח איתן אנו עובדים. כל הנתונים החשובים מוצפנים בטכנולוגיות הצפנה מהמתקדמות ביותר בעולם ומוגן מפני גורמים עויינים.
5.2 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד ביצוע ההזמנה ו/או הנובעים מפעילותו אתר, ובכלל זה מידע אשר נאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאספו במאגרי המידע של האתר והמשתמש מאשר איסוף מידע כאמור.
5.3 האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי האתר, ומי מטעמו. בנוסף, רשאי האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו באתר מהווה את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, האתר רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של האתר ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, ע"י הסרתו מרשימת התפוצה בלינק הבא

6 . הסכם שימוש
בקנייה מחיננילי אתם מאשרים כי קראתם ואתם מסכימים עם התנאים לעיל.
x

#{title}

#{text}

#{price}