תקנון

תקנון שימוש באתר
 1. מבוא
  1. חנות חיננילי הינה אתר וירטואלי המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל (להלן - "האתר").
  2. רק אדם המקיים את הוראות סעיף 2 להלן, רשאי לעשות שימוש באתר (להלן - "המשתמש").
  3. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, לרבות רכישה טלפונית המתייחסת למוצרים ולשירותים אשר פורסמו באתר.
  4. כל הכותרות בתקנון זה הינן לצורך הנוחות ואין בהן כדי לשמש לפרשנות התנאים המופיעים בתקנון זה.
  5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 2. המשתמש
  1. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר בעל כשרות משפטית לביצוע הפעולות אותן הוא מבצע באתר.
  2. המשתמש מצהיר כי קרא תקנון זה בעיון, וכי ידוע לו כי קריאת התקנון והבנת הכתוב בו הם תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  3. המשתמש מצהיר כי הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת וכי הוא בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המנויות להלן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, ישראכרט בע"מ.
 3. הגבלת אחריות
  1. כל התמונות באתר הם להמחשה בלבד. יתכנו סטיות צבע בין תצוגת המסך לבין המוצר במציאות, כיוון שתצוגת הצבעים משתנה בין מסך למסך.
 4. ביצוע הרכישה באתר
  1. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים נכונים ומדוייקים, הכוללים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
  2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
  3. השלמת הליך המכירה מותנית באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
  4. אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו, אלא לאחר שהתמלאו תנאי ס"ק 3.3 דלעיל.
  5. פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת הסליקה ולא יישמרו על ידי האתר.
 5. טופס גילוי
  1. לאחר ביצוע העיסקה יישלח למשתמש טופס ובו יפורטו שם העוסק של האתר, מספר הזהות שלו, כתובתו, תכונות המוצר, המחיר ותנאי תשלום, מידע בדבר זכות הביטול וכיצד לבצע ביטול עסקה, שם היצרן, ארץ ייצור, תנאי אחריות למוצר, תנאים נוספים החלים על העסקה.
  2. במידה והטופס לא הגיע למשתמש, יודיע המשתמש לאתר על כך ללא דיחוי.
 6. משלוחים ואספקה
  1. האתר מבצע משלוחים לכל חלקי הארץ.
  2. המשתמש יוכל לבחור בין משלוח בדואר רשום אשר יבוצע תוך 14 ימי עסקים, ובין משלוח באמצעות שליח, אשר יבוצע תוך 5 ימי עסקים.
  3. המשלוח יבוצע לפי פרטי המשתמש כפי שסופקו על ידו. האתר אינו נושא באחריות לכל עיכוב ו/או מניעה בביצוע האספקה בשל פרטים שגויים ו/או בשל בלתי מדוייקים ו/או חסרים.
  4. במשלוח בדואר רשום ליישובים מעבר לקו הירוק המשלוח יגיע לסניף הדואר הקרוב בהתאם למדיניות דואר ישראל.
  5. מחיר המשלוח יוצג למשתמש לפני באספקה התשלום בקופה, בהתאם להזמנתו, והוא תקף רק לרכישה אשר בוצעה מיד לאחר מכן.
  6. בקיבוצים ובמושבים אשר בהם קיים דואר נע, המשלוח יגיע למזכירות ויתכנו עיכובים, של עד __ ימי עסקים.
  7. בתקופות הסמוכות לחגי ישראל ובחגי ישראל ייתכנו עיכובים קלים של עד __ ימי עסקים. חובת המשתמש ליצור קשר לפני הקנייה לבירור מועד האספקה.
  8. מועדי האספקה כפופים לכח עליון ו/או למניעה שאיננה תלויה באתר, ובלי לגרוע מכלליות האמור: בעת מלחמה, פעולת איבה, טרור, אירוע טבע, שביתה, השבתה, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, ובכל מקרה בו יתרחשו אירועים לא צפויים שאינם בשליטתו הבלעדית של האתר.
 7. מדיניות החזרת מוצרים
  1. הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים אותם רכש באתר בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981, ובהתאם לתקנות אשר תוקנו מכוחו.
  2. לא תבוצע החזרה והחלפה של פריטים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.
  3. לא תבוצע החזרה והחלפה של מוצרים פסידים.
  4. בהחזרת מוצר שנרכש באתר או בטלפון (לא כולל מכירה של מוצר אשר נרכש פנים אל פנים) המשתמש רשאי לבטל עיסקה בכתב בתוך 14 יום ממועד האספקה בתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש כל שהוא.
  5. לאחר ביטול העיסקה בתנאים האמורים בסעיף 6.4 דלעיל, ולאחר שהמוצר יושב לידי האתר בכתובת "חיננילי", חספין, ד.נ. רמת הגולן 1292000, כשהוא תקין באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, ישיב האתר בתוך 7 ימים את מחיר המוצר ששולם על ידי המשתמש (ללא מחיר המשלוח), בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  6. החזרת התמורה, תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום. היה התשלום בכרטיס אשראי, יזוכה  כרטיס האשראי של הלקוח.
 8. סמכות מקומית והדין החל
  1. בכל סכסוך ו/או תביעה ו/או חילוקי דעות בנוגע לשימוש באתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מחלוקת בין האתר למשתמש לגבי רכישת מוצר מהאתר ו/או משלוח מוצר ו/או אספקת מוצר ו/או ביטול עיסקה ו/או השבת מוצר ו/או החלפתו ו/או השבת מחיר מוצר לאחר ביטול עיסקה ו/או כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או מהמוצרים הנמכרים בו תהיה לבית המשפט בקצרין בלבד סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.
 9. פרטיות
  1. פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת הסליקה של כרטיסי האשראי, ואינם נשמרים באתר.
  2. יתר פרטי המשתמש יישמרו על ידי האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
  3. בהסכמתך לתקנון זה הינך מאשר לאתר לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר האתר ומוצריו.
 10. הוראות כלליות –
  1. האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  2. המשתמש מתחייב לבדוק את תנאי האתר בטרם ביצוע כל רכישה, ולא תהיינה לו כל טענות בגין שינוי תנאי התקנון.
  3. לאתר זכות לקבוע את המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באמצעות האתר, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  4. בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הדבר נעשה לצורך נוחות, וחל גם על נקבה במשתמע.
 
 
 
x

#{title}

#{text}

#{price}