תחתיות לספלים

לאחל בריאות, אושר ואהבה ולהעניק מתנה שימושית שכיף לשים על השולחן בסלון או במשרד
ולהשתמש בה בכל פעם שמזמינים לקפה חם או תה מתוק.
סט 4 תחתיות לספלים של חיננילי, מעוצב בצבעים עדינים ושמחים ומתאים לשתייה חמה או קרה.
על הסט איחלנו בשבילכם את מיטב הברכות, כדי שהמתנה תהיה שימושית אך גם מרגשת במיוחד.
התחתיות מודפסות על עץ ומצופות בציפוי מבריק, קל לניגוב במטלית לחה.
הן מתאימות כמתנה קטנה לבני המשפחה, לחברים או לעובדים וגם כפריט משלים לאירוח בבית שלכם.

גודל כל תחתית 9.5 ס"מ עם פינות מעוגלות.
1. מבוא
1.1 חנות חיננילי (להלן "האתר"), הינו אתר וירטואלי לציבור הגולשים ברשת האנטרנט בישראל.
1.2 כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה ב"אתר" הינו מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. היה והינך לא מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, הינך נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה.
תנאי השתתפות.
1.3 רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת .חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

2. פרטי משתמש
2.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום
2.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר
2.3 .פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים יישמרו במאגר החברה

3. תשלום ואספקה
3.1 המחירים ב"אתר" כוללים מע"מ.
3.2 אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי משלוח אשר מופיע במשלוחים באתר.

4. תנאים נוספים
4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון אשר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית ה"אתר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה .
4.3 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר , הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית
4.4 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים מעת לעת, כשהמחיר הקובע הוא המחיר ברגע ההזמנה
ט.ל.ח
4.5 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם חיננילי (ה"אתר").

5. הצהרת פרטיות
5.1 המידע אשר אנו מקבלים מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שהלקוח יוכל להזמין מוצרים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. אנחנו מתחייבים להגן על מידע זה על מנת שלא יגיע למקורות שונים העלולים להשתמש בו לטובתם האישית. כל מה שנכנס למאגרנו, נשאר במאגר, רק מידע של כרטיסי האשראי והכתובת מגיע לחברות החיוב, חברות האשראי, על מנת לבצע את העסקה, הכתובת מגיע לחברת או לחברות השילוח איתן אנו עובדים. כל הנתונים החשובים מוצפנים בטכנולוגיות הצפנה מהמתקדמות ביותר בעולם ומוגן מפני גורמים עויינים.
5.2 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד ביצוע ההזמנה ו/או הנובעים מפעילותו אתר, ובכלל זה מידע אשר נאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאספו במאגרי המידע של האתר והמשתמש מאשר איסוף מידע כאמור.
5.3 האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי האתר, ומי מטעמו. בנוסף, רשאי האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו באתר מהווה את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, האתר רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של האתר ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, ע"י הסרתו מרשימת התפוצה בלינק הבא

6 . הסכם שימוש
בקנייה מחיננילי אתם מאשרים כי קראתם ואתם מסכימים עם התנאים לעיל.
x

#{title}

#{text}

#{price}